Swertr3s, 19 April 2017 Wednesday Reserve Draws

             Malalakas pa rin ang six (6) sa araw na ito, kapaits lang hindi natin alam kung ano kapareha nito, share naman kayo , kung anong best bet ninyo ngayon araw 🙂

  • Guide2:  6-4
  • Guide3:  2-8-3
  • Not accurate Swertr3s proval
    (486*  286*  238*  843*  436* 386*  426* )

Results 😉 :

11AM => 143

   4PM =>  475

    9EV =>  055

 

Walang nakakaalam sa anong mga numerong lumalabas sa araw na ito kaya antabayan ang mga numerong balikbayan

6 thoughts on “Swertr3s, 19 April 2017 Wednesday Reserve Draws

Comments are closed.